بایگانی برچسب: استاندارد اینترنت اشیاء

تدوین استاندارد جدید جهانی در حوزه اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء - گاتریا

استاندارد بین‌المللی و جدید ISO/IEC 30141:2018 در حوزه اینترنت اشیاء تصویب شد. گاتریا-دنیای فناوری، این استاندارد به‌عنوان رفرنس در بخش معماری اینترنت اشیاء مورداستفاده قرار خواهد گرفت و عمده تمرکز آن روی استفاده از واژگان مشترک، طرح‌های قابل‌استفاده مجدد و به‌کارگیری بهترین روش در بخش صنعتیِ اینترنت اشیاء خواهد بود. …

توضیحات بیشتر »