بایگانی برچسب: استارشیپ

موتور «استارهاپر» پرش ٢٠٠ متری انجام می دهد

موتور استارهارپر

اسپیس ایکس قرار است روز جمعه «استارهاپر» را روز جمعه آزمایش کند. در این تست «استارهاپر» به ارتفاع ٢٠٠ متری می جهد. جیتوپیا-فناوری اینجاست، قرار است اسپیس ایکس به زودی  موتور استارهاپر را آزمایش کند. در همین راستا به نظر می رسد در این تست که روز جمعه انجام می …

توضیحات بیشتر »