درباره ما

درباره ما - گاتریا

در دنیای امروز همه ما با هر سطح سوادی نیاز داریم تا با فناوری های جدید آشنا شویم. در حوزه فناوری وب سایت جیتوپیا از سال ۱۳۹۶ توسط تیمی جوان و پرانگیزه و ابتدا تحت نام گاتریا شروع به فعالیت نمود و بعدها به نام جیتویا تغیرر پیدا کرد. شعار ما فناوری به زبان ساده است و قصد داریم آخرین اخبار حوزه فناوری و علم را تحت پوشش قرار دهیم.  ما در جیتوپیا فناوری را به زبان ساده بیان خواهیم نمود تا هرکسی با هر سطحی از علم بتواند به معلومات خود اضافه نماید. امید است نظرات ارزشمند خود را در مورد ما با ایمیل زیر در میان بگذارید.

info@gtopia.ir

 

با احترام
تیم تحریریه جیتوپیا- دنیای فناوری